Du er nå registrert som fast giver

Tusen takk!!!!

På Eco Moyo-skolen er vi opptatt av at våre elever skal bli sett og føle seg verdsatt i trygge omgivelser. Alle barna vi tar i mot er fra landsbyen som omringer skolen. Dette er et svært fattig område hvor de fleste bor i jordhytter uten strøm og vann og hvor mange av foreldrene er analfabeter.

Din donasjon sørger for at alle barna får gratis mat, uniformer og det de trenger av skolemateriell. 

Vi jobber målrettet for å stimulere til kritisk tenkning, kreativt arbeid og evnen til å jobbe i grupper. Gode rollemodeller er helt avgjørende for at barna skal lære seg å dele, være en god venn, samt tørre og prøve å feile.