top of page

Tusen takk for støtten!

På Eco Moyo-skolen er vi opptatt av at våre elever skal bli sett og føle seg verdsatt i trygge omgivelser. Alle barna vi tar i mot er fra landsbyen som omringer skolen. Dette er et svært fattig område hvor de fleste bor i jordhytter uten strøm og vann og hvor mange av foreldrene er analfabeter.

Vi jobber målrettet for å stimulere til kritisk tenkning, kreativt arbeid og evnen til å jobbe i grupper. Gode rollemodeller er helt avgjørende for at barna skal lære seg å dele, være en god venn, samt tørre og prøve å feile.


 

SAM_2024_edited.jpg

Vi trenger sårt flere faste givere!

Din donasjon sørger for at alle barna får gratis mat, uniformer og det de trenger av skolemateriell. 

Screen Shot 2018-07-31 at 11.57.16.png

Søk: Eco Moyo Education Centre

Vipps nr:  10968

bottom of page